Showing all 9 results

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

ARRI ARRISUN 40/25 HMI PAR DAYLIGHT / BALLAST FLICKER FREE

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
120€ 240€ 420€

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

ARRI 2,5kw HMI COMPACT-FRESNEL DAYLIGHT

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
60€ 120€ 210€

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

ARRI ARRISUN 1,2kw PLUS HMI PAR DAYLIGHT

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
60€ 120€ 210€

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

FILMGEAR CINEPAR HMI 575w DAYLIGHT /BUILT IN BALLAST

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
40 € 80 € 140 €

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

ARRI 1,2kw HMI COMPACT-FRESNEL DAYLIGHT

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
50 € 100 € 180 €

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

ARRI 125w HMI POCKET PAR KIT

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
50 € 100 € 180 €

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

CANTO MSD/MSR 1200w SPOTLIGHT

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
40 € 80 € 140 €

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

575w HMI SPOTLIGHT DAYLIGHT

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
35 € 70 € 120 €

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ DAYLIGHT

LUPO DAYLIGHT 800W HMI FRESNEL SPOTLIGHT

1 μέρα 3 μέρες 7 μέρες
20 € 40 € 70 €